می دانیم که نیروی موتور از طریق سیستم انتقال قدرت به چرخ های محرک منتقل می شود . در خودروهای دیفرانسیل عقب یا محرک عقب ،نیرو پس از موتور از طریق میل گاردان به دیفرانسیل و سپس از طریق پلوس ها به چرخ ها منتقل شود.شاید این سوال برای عده ای پیش بیاید که در خودروهای دیفرانسیل جلو یا همان محرک جلو دیفرانسیل در کجا قرار دارد و چگونه به چرخ ها منتقل می شود؟

این سری خودروها که امروزه تقریبا تمام خودروهارا در بر می گیرند نیرو از طریق گیربکس به چرخ های جلو منتقل می کنند.گیربکس این خودروها معمولا بزرگتر از حد معمول است.دلیل این مساله هم وجود دیفرانسیل در داخل گیربکس است.در خودروهای محرک عقب ،دیفرانسیل که در یک پوسته جداگانه در عقب خودرو نصب می شد ،نیرو از میل گاردان دریافت و سپس از طریق دو پلوس به چرخ ها منتقل می کرد.اما این بار و در این شیوه نیرو از مسیر انتقال قدرت مستقبما به دیفرانسیل منتقل می شود.دیفرانسیل در داخل گیربکس جاسازی شده و از طریق دو پلوس نیرو را منتقل می سازد.

این مساله و این شیوه مزایا ومعایب خود را دارد.خوبی این طرح ،عدم اتلاف نیرو و انتقال سریع قدرت به عضوی بعدی است.همچنین تعمیر و نگهداری عضوی به نام گاردان حذف شده و وزن خودرو کاهش می یابد ،همچنین در داخل اتاق خودرو محدودیت فضایی ایجاد نشده و فضا به صورت مفید استفاده می شود.اما معایبی نیز این سیستم دارد.پیچیده شدن سیستم مسیر انتقال قدرت و بزرگ شدن گیربکس از عیب های این سیستم است .همچنین نیاز به تعمیر و نگهداری مداوم از دیگر معایب این سیستم است.

نیرو پس از انتقال به عضو دیفرانسیل از طریق دو عضو دیگر به نام پلوس به چرخ ها منتقل می شود . پلوس عضو سادهای است که توسط اتصال هزار خاری با دیفرانسیل در گیر شده و توسط یک شفت نسبتا بلند نیرو را به چرخ و از طریق همین اتصال ،انتقال می دهد.در خودروهایی که گیربکس در وسط قرار ندارند (مثل پراید )طول پلوس ها کاملا متفاوت است و کوتاه و دیگری بلند است.گشتاور حاصل از گیربکس باید از طریق یک شفت قوی به چرخ ها منتقل شود به همین دلیل شفت پلوس معمولا قطور و از آلیاژی قوی انتخاب می شود. در گذشته پلوس ها از طریق یک سری ساچمه نیرو را به شفت و سپس دوباره از طریق همین ساچمه ها به چرخ منتقل می شد. اما امروزه از طریق یک سه شاخه قوی که درون سر پلوس جای می گیرد نیرو منتقل می کند.این سیستم اطمینان بیشتری نسبت به سیستم های گذشته دارد و ضریب انتقال نیروی بالاتری نیز به همراه دارد. این سیستم در اکثر خودروهای محرک جلوی جدید استفاده شده تا قدرت و گشتاور با ضریب اطمینان بالایی در تمامی شرایط به چرخ منتقل می شود.

 

 

 

+ نوشته شده توسط امیر در سه شنبه ۹ شهریور۱۳۸۹ و ساعت 20:49 |